top of page

Machine en Rijder

Elke motorfiets moet in goed werkende staat zijn. Er mag geen overvloedige rookontwikkeling aanwezig zijn en de veiligheidsinrichting van de motorfiets (remmen, tandwiel covers,...) moeten in goed werkende staat zijn. 

Een zijstaander is NIET toegelaten 

 

Elke rijder dient verplicht een cross helm, cross bril, cross handschoenen , cross botten  en een cross broek te dragen . Extra veiligheidskledij wordt ten allen tijde aangeraden (nek beschermer, borst beschermer, ...)

Onder geen enkele voorwaarde mag er gereden worden in the paddock . 

De moto dient geduwd te worden naar het gesloten rennerspark

 

Race nummers dienen duidelijk aangebracht te zijn op de voorziene achtergrond zoals omschreven in onderstaande tabel

 

                                               kleur achtergrond                 kleur cijfers

 kids 50cc                               Zwart                                      Wit

 kids 65cc                               Zwart                                      Wit

Pitbike Junior                        Zwart                                      Wit

      Pitbike Junior Open               Wit                                           Zwart

     Jap Klasse                              Geel                                         Zwart

    Pitbike                                    Wit                                          Zwart

Pitbike Veteranen                 Zwart                                      Wit

 

Transponders dienen aangebracht te worden aan de voorvork dmv een speciaal daarvoor voorzien houder , en gepositioneerd te worden achter het voorste nummerbord.

 

Overtredingen ten overstaan van deze regels zullen worden gesanctioneerd en kunnen uitsluiting van het evenement tot gevolg hebben. De beslissing hieromtrent ligt volledig bij de organisatie en kan nooit betwist worden.

 

Leden, licenties en transponder

Lidmaatchappen zijn beschikbaar via de website, onder de rubriek "Lidmaatschap". 

Om punten te scoren voor het kampioenschap en om voorinschrijvingen te kunnen doen is een lidmaatchap verplicht. ( Leden zullen kunnen genieten van extra voordelen : zie website)

 

Om te kunnen rijden is een licentie verplicht en u hebt hierbij 2 opties.

U kan een jaar licentie nemen via www.motorsportvlaanderen.com dewelke inclusief een persoonlijke ongevallen verzekering is voor de prijs van € 180 (jeugd)/€ 200(volwassenen) OF u kan een daglicentie nemen aan de prijs van € 80/€ 100 (lid/geen lid MoM) of een weekend licentie nemen aan de prijs van € 120/€ 150 (lid/geen lid MoM).

 

Voor de transponders werken wij samen met MyLaps

Transponders worden gebruikt om rondetijden en resultaten te meten .

U kan uw persoonlijke transponder gebruiken of u kan er één huren.

Bij verlies of ongewone schade zal een bedrag van 400€ aangerekend worden dus draag hier aub zorg voor. De gehuurde transponders dienen na de laatste race onmiddelijk ingeleverd te worden !

 

 

Tijdschema

Inschrijvingen openen op vrijdag van 19u tot 20u30 en zaterdag/zondag vanaf 7u00 tot 08u00.

Op zaterdagmorgend/zondagmorgend wordt voorrang gegeven aan de jeugdrijders gezien deze als eerste moeten rijden.

Vrij trainingen/kwalificaties starten om 08u00 waarbij de volgorde van aanvang op voorhand door de wedstrijdleiding zal medegedeeld worden. 

De persoon met de snelste kwalificatietijd zal als eerste een starthek positie mogen kiezen tijdens de wedstrijden.

Het doel is om gedurende het ganse kampioenschap eenzelfde format aan te houden MAAR indien nodig kan en mag deze door de organisatie ten allen tijde aangepast worden.  (bv. Uit veiligheidsoverwegingen)

 

De vooropgestelde tijdschema’s kan u terugvinden op de website (deze zijn niet bindend)

 

Alle groepen rijden 3 wedstrijden per dag gevolgd door een prijsuitreiking

 

 

Motoren en metingen 

Rijders kunnen op willekeurige basis gekozen worden om een motoren meting uit te voeren.

De uitgekozen rijders zullen hiervan op de hoogte gebracht worden en zullen hun machine moeten aanbieden aan de organisatie ter inspectie nà het het beindigen van de laatste wedstrijd op de laatste wedstrijddag.

De organisatie kan en mag de motoren verzegelen/merken gedurende het weekend  hetwelke niet mag verbroken worden tenzij in overleg met de organisatie.

Het is aan de rijder of zijn mechanieker om de motor “meetklaar” te zetten zodat de organisatie op basis van een meting boring x slag de comformiteit van de motor kan bepalen. Indien de rijder of mechanieker niet in staat is om dit te doen kunnen zij hulp inroepen van de organisatie.

Meetklaar : cilinderkopbouten los , nokkenasketting los , ontstekingsdeksel verwijderd

 

Elke motor dient binnen de 2% tolerantie te liggen van zijn limiet binnen de desbetreffende klasse.

De rijder waarvan de meting buiten de 2% tolerantie valt wordt gediskwalificeerd in de kampioenschap punten telling en alle reeds verkregen punten in het kampioenschap zullen worden afgenomen.

Rijders die hun motor NIET aanbieden zullen worden aanzien als niet conform en hiervoor gelden dezelfde straffen als hiervoor beschreven. 

 

Toegelaten motoren / klasse    

Kids 50cc klasse – 50cc maximum of 8KW (electric)

Kids 65cc klasse  - 65cc maximum

Jap klasse - 143cc maximum

Pitbike Junior klasse – 125cc maximum

Pitbike Junior Open Klasse – 125cc/140cc maximum (Zie technisch reglement)

Pitbike klasse – 200cc maximum

Pitbike Veteranen Klasse - 200cc maximum

Geluidsmetingen kunnen willekeurig uitgevoerd worden gedurende de manifestatie waarbij de limiet word gezet op 114 Db.

 

 

Vlaggen en borden

De vlaggen dienen ten allen tijde in acht genomen te worden

 

Stilstaande gele vlag – mogelijk gevaar , oppassen

Gezwaaide gele vlag – gevaar , Niet inhalen. Wees bereid te stoppen. De piste is geheel of gedeeltelijk versperd. U mag slechts inhalen na het voorbij rijden van het einde van de gevaarzone .

De gele vlag zal enkel getoond worden aan de baancommissarispost die zich in de onmiddellijke nabijheid van het gevaar bevindt. Zij mogen in geen enkel gevaar overdrijven. Indien een piloot een absoluut vertrouwen heeft in de signalen, zal hij ze ook respecteren.

 

Blauwe vlag – u staat op het punt om gedubbeld te worden 

Rode vlag – onmiddelijk stoppen op een veilige plaats

Zwarte vlag – onmiddelijk stoppen bij de baancommisaris die de vlag toont , hij zal je mededelen waarom je moest stoppen

Zwart wit geblokte vlag – einde van de race

 

15 seconden bord  -  klaarmaken voor de start

5 seconden bord – start van de race, in alle discretie,  op aangeven van de baancommisaris die belast is met het bedienen van het starthek

Valse starters, indien van toepassing, zullen bij de eerste overtreding een waarschuwing krijgen waar bij de 2de overtreding diskwalificatie volgt . ( de organisatie kan ten allen tijde van deze straffen afwijken indien zij dit nodig achten)

 

 

Paddock

U dient bij het aankomen de richtlijnen op te volgen van de organisatie mbt het plaatsen van uw voertuig(en) . Afval dient zelf bijgehouden te worden EN mag onder geen enkele voorwaarde achterblijven op het domein. D.w.z. dat u uw eigen afval mee terug naar huis moet nemen !

Het niet naleven van deze regel resulteert in een boete van 50€ 

Agressie,overvloedig gebruik van alcohol alsook het gebruik van drugs zal niet getolereerd worden en zal resulteren in verwijdering van het evenement.(indien nodig op politiebevel)

Vanaf 22u00 is het nog verboden om lawaai te maken en zullen enkel generatoren van het stille type nog getolereerd worden . ( beslissing ligt bij de organisatie)

Het gebruik van een milieumat is verplicht

SOCIAL

  • Facebook Social Icon
  • tjilpen
  • Instagram
  • YouTube Social Icon
Logo_GPcube_107mm.png
TBpartsLogo.png

?

?

?

bottom of page